Legislatie

Ordin privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Ordin ms 119/4 febr.2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Ordin nr.208/2012 privind aprobarea listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii

Ordin m.s. nr.251/ 16 martie 2012

Ordin 1030/2009

Hg 857/24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor din domeniul sanatatii publice

Legea nr 95/2006

Ordin 1343/2006

Ordin nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

Legea 7/2004 republicata in 2007 codul de conduita al functionarilor publici

Legea 477/2004 codul de conduita a personalului contractual

Oms 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate