ELIBERARE COD PARAFĂ ȘI ADEVERINȚĂ COD PARAFĂ

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1059/ 20.11.2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor (publicat în MO nr. 860/12.03.2003), Direcţia de Sănătate Publică Constanța este abilitată să acorde coduri de parafă pentru medicii care au drept de liberă practică (certificat de membru în colegiile profesionale) şi îşi desfăşoară activitatea profesională într-o unitate sanitară din Judeţul Constanța.

ACTELE NECESARE se vor depune la DSP Constanța, Str.  Aleea Lacramioarei nr.1

1.Cerere tip ;

2.Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – certificat de căsătorie/ sentiță divorț (copie);

3. Certificat de membru al Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006 (copie);

4. Confirmarea în specialitate prin Ordinul Ministrului Sănătății – Certificat de medic specialist/ primar eliberat de Ministerul Sănătății (copie);

5. Adeverință de salariat de la angajator (original), contract de muncă prin care inregistrat REVISAL(copie)prin care se atestă dovada locului de muncă ca medic specialist într-o unitate sanitară public/ privată din județul Constanța;

6. Pentru unitățile înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – certificat înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de Direcția de Sănătate Publică (copie);

7. Dovadă a publicării in presa locală a anunțului urmare a pierderii/furtului parafei existente.

Depunere cereri- luni-miercuri orele 9-14

Eliberarea codurilor de parafă și adeverintelor – joi între orele 9:00 – 14:00

Descarca:

Cerere tip

Adeverinta de salariat tip